NTM Solutions

Thứ Năm, 16 tháng 3, 2017

Tự học Bootstrap – Cơ bản – bài 07 – Hộp Wells

Hộp Wells

Lớp .well thêm 01 đường viền bo tròn xung quanh 01 phần tử với nền màu xám và 01 số lùi dòng:


Ví dụ:

<div class="well">Basic Well</div>

Kích cỡ hộp Well

Thay đổi kích cỡ hộp well bằng cách thêm lớp .well-sm cho hộp nhỏ hoặc .well-lg cho hộp lớn:

Ví dụ:

<div class="well well-sm">Small Well</div>
<div class="well well-lg">Large Well</div>
Mặc định, các hộp wells có cỡ trung bình.Lophocvitinh.COM***Tự học Bootstrap - Phần cơ... bởi minh-nguyen48

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Facebook Youtube RSS