NTM Solutions

Thứ Tư, 30 tháng 11, 2016

Khóa học HTML - Bài 1: HTML là gì?

Mến chào tất cả các bạn!

Trong loạt bài Tự học HTML này mình chia làm 02 phần:
 1. Cơ bản. (21 bài)
 2. Nâng cao.(5 phần)
 • HTML Form
 • HTML 5
 • HTML Graphic
 • HTML Media
 • HTML API


++++++++ MỤC LỤC ++++++++

Bài 1: HTML là gì?

Bài 2: Các thẻ HTML cơ bản

Bài 3: Các thuộc tính của thẻ trong HTML

Bài 4: HTML Headings + Paragraph

Bài 5: HTML styles

Bài 6: HTML Formatting

Bài 7: HTML Quotation + Citation

Bài 8: HTML Computer CODE + Comments

Bài 9: HTML Color

Bài 10: HTML vs CSS

Bài 11: HTML Link

Bài 12: HTML Image

Bài 13: HTML Table

Bài 14: HTML List

Bài 15: HTML Blocks

Bài 16: HTML Iframes

Bài 17: HTML Head

Bài 18: HTML Layout

Bài 19: HTML hiển thị trên các thiết bị

Bài 20: HTML các ý tự đặc biệt + biểu tượng

Bài 21: XHTML


Tự học HTML - Bài 1: HTML là gì?


HTML là 1 ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản dành cho việc phát triển web.

Cụ thể định nghĩa của nó thì các bạn vào wikipedia xem nhé 

https://vi.wikipedia.org/wiki/HTML

Trong file HTML có các thẻ <tagname></tagname> để diễn tả những nội dung khác nhau.

Ví dụ HTML đầu tiên:

Mở notepad ra tạo 01 file có đuôi.html và dán đoạn mã HTML sau đây vào:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Page Title</title>
</head>
<body>

<h1>My First Heading</h1>
<p>My first paragraph.</p>

</body>
</html>


Giải thích:
 • <!DOCTYPE html>Cho biết đây là văn bản HTML5
 • Đoạn văn bản giữa 2 cặp thẻ này <html> và </html> mô tả 1 văn bản html
 • Đoạn văn bản giữa cặp thẻ này <head> và </head> cung cấp thông tin chung về văn bản
 • Đoạn văn bản giauwx cặp thẻ <title> và </title> hiển thị phần tiêu đề của trình duyệt web
 • Đoạn văn bản giữa cặp thẻ <body> và </body> mô tả nội dung của văn bản
 • Đoạn văn bản giữa <h1> và </h1>mô tả đoạn văn tiêu để (size lớn nhất)
 • Đoạn văn bản giữa cặp thẻ <p> và </p> mô tả 1 đoạn văn thông thường.

THẺ HTML LÀ GÌ?

<TAG NAME> Nội dung văn bản </TAG NAME>
là 1 cặp thẻ mở và đóng (thẻ đóng là thẻ có dấu /) có nội dung văn bản nằm ở giữa.File .html sẽ chạy trên các trình duyệt web (IE,Chrome,FireFox, Safari, Opera,...) ở đây tôi dùng Chrome.Và đây là kết quả khi chạy file .htmlđể hiển thị tiếng việt bạn thêm vào cặp thẻ sau trong thẻ <head></head>

<meta charset="UTF-8">

CHƯƠNG TRÌNH SOẠN THẢO CODE

Về chương trình để viết mã HTML tôi khuyên các bạn nên dùng phần mềm nào có hiển thị màu mè 1 chút (ví dụ Notepad ++) cho dễ nhìn hoặc dùng Notepad có sẵn cũng được.

1 số phần mềm khác chuyên nghiệp hơn như ATOM, Eclipse,...nếu có điều kiện các bạn cũng nên xài thử vì nó có tính năng autocomplete khi ta viết mã sẽ dễ hơn.

Các phần mềm tôi liệt kê trên đây đều miễn phí các bạn có thể tải về dùng ngay.


Phiên bản HTML (nguồn w3school)

Version
Year
HTML
1991
HTML 2.0
1995
HTML 3.2
1997
HTML 4.01
1999
XHTML
2000
HTML5
2014
Tác giả: #drM

Nguồn: Sưu Tầm


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Facebook Youtube RSS