NTM Solutions

Thứ Năm, 25 tháng 8, 2016

LẬP TRÌNH GOOGLE MAPS API - BÀI 5 - CÁC KIỂU BẢN ĐỒ TRONG GOOGLE MAPS

Có 04 kiểu bản đồ trong Google Maps

  • ROADMAP (bản đồ 2D mặc định)
  • SATELLITE (bản đồ hình ảnh vệ tinh)
  • HYBRID (hình vệ tinh + đường phố, tên các địa điểm)
  • TERRAIN (bản đồ địa hình rừng, núi,sông..)
Kiểu bản đồ được xác định bên trong thuộc tính đối tượng Map, thiết lập thuộc tính mapTypeId:
var mapProp = {
  center:new google.maps.LatLng(10.824811, 106.677836),
  zoom:7,
  mapTypeId: google.maps.MapTypeId.HYBRID
};
hoặc gọi phương thức của đối tượng map: setMapTypeId() method:
map.setMapTypeId(google.maps.MapTypeId.HYBRID);

1 - Xem Google Maps theo phối cảnh 45

02 loại bản đồ SATELLITE và HYBRID hỗ trợ xem hình ảnh phối cảnh 45° ở 1 vài khu vực (chỉ khi bạn phóng to).Nếu bạn zoom 1 khu vực với góc nhìn 45°, bản đồ sẽ tự động chuyển sang chế độ xem phối cảnh. Ngoài ra còn xuất hiện thêm:
  • 1 la bàn bên cạnh cụm điều hướng, cho phép bạn xoay góc nhìn.
  • Nếu giữ chuột trái và rê bạn có thể sẽ xem được cả góc ảnh 90°
  • 1 nút ON/OFF hiển thị góc nhìn 45° bên dưới điều khiển Satellite
Ghi chú: Khi Zoom khỏi góc nhìn 45° bản đồ sẽ tự động quay về kiểu 2D mặc định.
Ví dụ sau đây sẽ hiện ra bản đố TPHCM ở góc nhìn 45 độ:

Ví dụ:

var mapProp = {
center:myCenter,
zoom:
18,
mapTypeId:google.maps.MapTypeId.HYBRID
};
Try it Yourself »
Mẹo: Google thường xuyên cập nhật danh sách các điểm xem được góc 45°. Bạn có thể bấm vào đây để xem list of 45° imagery trên Google Maps.


2 - Hủy chế độ xem 45 độ


map.setTilt(0);

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Facebook Youtube RSS