NTM Solutions

Thứ Hai, 29 tháng 5, 2023

Mã lỗi - error code 0x80300024 khi cài đặt widows

Lỗi này mình gặp khi gắn thêm ổ cứng cho PC.

Giải pháp:

Đổi đầu cáp SATA của ổ đĩa muốn cài windows vào vị trí SATA0 là OK.


[ Link bài viết gốc ]

[ Menu Tiện Ích - Sửa chữa thiết bị ]

Tác giả #drM

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Facebook Youtube RSS