NTM Solutions

Chủ Nhật, 24 tháng 2, 2019

Cách chèn bình luận FACEBOOK vào trang web


Các bạn vào đường dẫn sau:
https://developers.facebook.com/docs/plugins/comments

Trong hộp thoại: URL to comment (URL để bình luận) -> Nhập liên kết bài viết bạn muốn gắn bình luận và điền vào các tham số.


Sau cùng các bạn bấm nút GET CODE (Lấy Mã) -> Ta được 02 đoạn mã sau:

<div id="fb-root"></div>
<script async defer src="https://connect.facebook.net/vi_VN/sdk.js#xfbml=1&version=v3.2"></script>


<div class="fb-comments" data-href="https://www.lophocvitinh.vn" data-numposts="5"></div>

Đoạn mã đầu tiên là Facebook SDK -> luôn luôn cần có khi chèn các plugin liên quan đến Facebook (nút LIKE, bình luận,...)

Để sửa ngôn ngữ của plugin ta sửa trong mục này:
src="https://connect.facebook.net/vi_VN/sdk.js#xfbml=1&version=v3.2"></script>

Tác giả: #drM

Xem thêm:
Cách chèn nút LIKE Facebook vào trang web

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Facebook Youtube RSS