NTM Solutions

Thứ Bảy, 1 tháng 4, 2017

Tự học Bootstrap - Cơ bản - bài 15 – Pager – LÙI - TIẾN

Pager là gì?

Pager cũng là 01 hình thức phân trang.
Pager cung cấp nút LÙITIẾN (liên kết).
Để tạo nút LÙI/TIẾN , thêm lớp .pager vào thẻ <ul>

Ví dụ:

<ul class="pager">
  <li><a href="#">Previous</a></li>
  <li><a href="#">Next</a></li>
</ul>

Kết quả:

Canh lề các nút bấm

Dùng lớp .previous .next để canh lề mỗi nút về mỗi hướng của trang web.

Ví dụ:

<ul class="pager">
  <li class="previous"><a href="#">Previous</a></li>
  <li class="next"><a href="#">Next</a></li>
</ul>

Kết quả:
Lophocvitinh.COM***Tự học Bootstrap - Phần cơ... bởi minh-nguyen48

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Facebook Youtube RSS