NTM Solutions

Chủ Nhật, 19 tháng 5, 2024

Sử dụng Event Viewer đọc Windows Log vs Maintenance Log

01 - Event Viewer

Windows + X -> Event Viewer - Mục Windows Log - System

Quét khối các dòng logs của ngày hôm nay và nhấp phải chuột lưu riêng ra thành file .evt

Lúc này truy xuất và sắp xếp log sẽ nhẹ hơn (vì chỉ có 01 ngày) -> lọc ra những logs có biểu tượng màu ĐỎ để đọc.

Để hiểu lỗi đó là gì thì search Copilot với từ khóa: eventid number


02 - Maintenance Logs

Control Panel - System and Security - Security And Maintenance - Nhấp vào mục Maintenance - Chọn View Reliability History

Ngày nào có dấu X là có sự cố (đa phần Windows sẽ tự chạy Update để sửa)


Để tiện cho việc tra cứu - sửa chữa thiết bị mình có tạo 01 cái tool chứa danh sách rút gọn tất cả bài viết liên quan tại đây (mục [Menu Tiện Ích - Sửa chữa thiết bị])


Tác giả #drM

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Facebook Youtube RSS