NTM Solutions

Thứ Ba, 18 tháng 7, 2023

Lỗi Bluetooth 5.0 không tìm thấy thiết bị

Lỗi này mình gặp khi gắn USB Bluetooth 5.0 trên windows 10 và muốn kết nối với thiết bị Bluetooth đời cũ.

Cách xử lý:

Control Panel - Troubleshooting - Hardware and Sound - Chọn mục Bluetooth và làm theo hướng dẫn.


Sau khi fix xong - đóng cửa sổ Troubleshooting lại và ngắt tất cả kết nối Bluetooth hiện có trên các thiết bị gần bạn (tránh nhiều thiết bị giành quyền truy cập Bluetooth)

Tóm lại chỉ có 02 hướng giải quyết chính khi gặp sự cố về Bluetooth

  1. Chạy Trouble Shooting của windows
  2. Cài lại Driver.


Xem thêm hướng dẫn trên Microsoft:

https://support.microsoft.com/vi-vn/windows/kh%E1%BA%AFc-ph%E1%BB%A5c-s%E1%BB%B1-c%E1%BB%91-v%E1%BB%9Bi-bluetooth-trong-windows-723e092f-03fa-858b-5c80-131ec3fba75c

và 01 trang khác:

https://suachualaptop24h.com/goc-chia-se/cach-sua-loi-bluetooth-tren-windows-10-nhanh-chong-n7329.html

[ Link bài viết gốc ]

[ Menu Tiện Ích - Sửa chữa thiết bị ]

By #drM

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Facebook Youtube RSS