NTM Solutions

Thứ Tư, 19 tháng 4, 2023

Thuộc tính position trong CSS - 2023

[ Link bài viết gốc ]

+ Thuộc tính position dùng xác định vị trí của 01 phần tử HTML trên màn hình trình duyệt (viewport)

+ Thuộc tính position rất dễ gây nhầm lẫn trong css.

+ Bây giờ, chúng ta...dzô!!!

+ Tạo ngay 01 file html với 02 thẻ div lồng nhau như sau:

<div class="container">

<div class="child">Nhân vật CHÍNH là tui đây</div>

</div>

Trong cặp thẻ <style></style> chúng ta định dạng màu mè 01 chút cho thẻ div container

Định dạng thẻ div container

+ Hình ảnh trên là mình -> Nhấp phải chuột lên nội dung - Inspect... - chọn thẻ container

+ Chúng ta thấy lần lượt từ Ngoài vào Trong có 04 khung vs 04 màu sắc:

Hồng - Cam - Xanh lá - Xanh dương (chính là thẻ chúng ta đang chọn) trong đó:
 1. Hồng - margin - có số 200 do chúng ta mới khai báo trong lớp .container (200 là so vs viewport)
 2. Cam - border - chỉ có dấu (-) nghĩa là =0 do chưa khai báo gì.
 3. Xanh lá - padding -  chỉ có dấu (-) nghĩa là =0 do chưa khai báo gì.
 4. Xanh dương - width x height - kích thước hiện tại theo chiều ngang x dọc của phần tử đang chọn (div container)

Ghi chú: nhấp chuột lần lượt vào 04 khung màu sẽ thấy các phần tử được chọn thay đổi tương ứng... 

Tương tự vs thẻ div child:


Định dạng thẻ child


Thuộc tính position hay ăn kèm vs 02 món rau: top và left -> tọa độ vị trí của phần tử.


Mình có 05 điều cần đề cập trong bài viết này:

 1. static (mặc định)
  Nếu không khai báo gì cho thuộc tính position => css sẽ tự hiểu là position: static
  -> chẳng có gì để nói ở trường hợp này.

 2. relative
  Khai báo phần tử div child là position: relative; top: 20px; left: 50px;
  -> phần tử child sẽ cách ra 01 khoảng tương ứng (xem 04 khung màu có thêm 01 khung thứ 05 position bao ngoài)

  position relative

 3. absolute
  Khai báo phần tử div child là position: absolute; top: 20px; left: 50px;
  -> em bé child nhảy ra ngoài thẻ container luôn (do nó k biết ai là CHA -thẻ chứa - nên xem màn hình viewport là CHA)

  thêm position: relative cho thẻ div container -> em bé child đã biết div container là CHA nên nhày vào trong - Bây giờ nó nằm vị trí giống trường hợp relative khi nãy.

  Kết luận: nếu muốn xài position absolute phải khai báo cả phần tử CON và CHA.

 4. fixed
  Khai báo phần tử div child là position: fixed; top: 20px; left: 50px;
  -> cho dù cuộn chuột xuống dưới em bé child vẫn nằm yên 01 vị trí

  Kết luận: xài position fixed khi cần giữ yên phần tử 01 vị trí cố định  (ví dụ link Top quay về đầu trang web - vào trang lophocvitinh.vn để xem ví dụ thực tế)

 5. z-index (chồng lấn - overlapping - ai nằm trên, ai nằm dưới)
  Khai báo phần tử div child là z-index: -999;

  Cuộn chuột xuống dưới sẽ thấy nó bị div container che mất.
  -> đổi z-index: 999;

  Cuộn chuột xuống để thấy em bé child nằm đè lên trên.


 6. Mở rộng: position dùng trong Bootstrap thì làm sao?
  Nó chỉ dùng được 02 trường hợp
  + sticky-top  hay fixed-top để cố định phần tử ở trên.
  + sticky-bottom hay fixed-bottom để cố định phần tử ở dưới.
  -> tóm lại nên hạn chế dùng Bootstrap để khai báo position do không linh hoạt.

  Nếu bạn vẫn muốn dùng thì...của  bạn đây:

  https://getbootstrap.com/docs/5.3/helpers/position/

Vẫn chưa rõ vui lòng xem thêm video clip sau:

Bài này mình làm thêm phần CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM để các bạn nhớ kiến thức hơn.


19001549-0939496022-0979540147-0974795207-0902133948-0906629079-0945823926-02836221063-0886426100-0934862792
0909208610-0773058071-0944518424-0944518424-0932955682-0944531867-02888822879-0702678910-0838966996-0862419420-0975579548-0973888371-
Tác giả #drM

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Facebook Youtube RSS