NTM Solutions

Thứ Bảy, 9 tháng 7, 2022

Tự học CSS - Bài 34 - Website layout

Website Layout

01 trang web thường được chia thành các phần như: header, menus, phần chứa nội dung và footer.

Có rất nhiều kiểu thiết kế layout khác nhau. Nhưng nhìn chung, cấu trúc trang web như trên rất dễ gặp. Chúng ta hãy cùng xem xét kỹ cấu trúc này.

Header

01 header thường nằm ở đỉnh trang web (hoặc bên phải ngay dưới menu điều hướng top). Nó thường chứa 01 logo hoặc tên trang web.

Ví dụ:

.header {
  background-color
: #F1F1F1;
  text-align
: center;
  padding
: 20px;
}

Navigation Bar

01 thanh điều hướng chứa danh sách các liên kết để giúp người dùng di chuyển xuyên suốt trang web.

Ví dụ:

/* The navbar container */
.topnav
{
  overflow
: hidden;
  background-color
: #333;
}

/* Navbar links */
.topnav a
{
  float
: left;
  display
: block;
  color
: #f2f2f2;
  text-align
: center;
  padding
: 14px 16px;
  text-decoration
: none;
}

/* Links - change color on hover */
.topnav a:hover
{
  background-color
: #ddd;
  color
: black;
}


Content

Giao diện của phần này thường tùy vào đối tượng người dùng. Giao diện thường gặp nhất là 01 hay kết hợp chúng lại) như sau:

·         01 cột (dùng cho trình duyệt di động)

·         02 cột (dùng cho máy tính bảng và laptop)

·         03 cột (dùng cho máy tính bàn)


Chúng ta sẽ tạo 01 layout 03 cột, và thay đổi thành 01 cột nếu hiển thị trên màn hình nhỏ:

/* Create three equal columns that float next to each other */
.column
{
  float
: left;
  width
: 33.33%;
}

/* Clear floats after the columns */
.row:after
{
  content
: "";
  display
: table;
  clear
: both;
}

/* Responsive layout - makes the three columns stack on top of each other instead of next to each other on smaller screens (600px wide or less) */
@media screen and (max-width: 600px)
{
  .column
{
    width
: 100%;
  
}
}

 

Mẹo 01: để tạo 01 layout 02 cột, thay đổi thuộc tính width thành 50%. Để tạo layout 04 cột, thay đổi width thành 25%.

Mẹo 02: thêm 01 cách để tạo layout dạng cột là dùng CSS Flexbox.

 

Cột không đều nhau

Nội dung chính là phần lớn nhất và quan trọng nhất trên trang của bạn.

Nó thường có bề rộng cột không đều nhau, vì thế hầu hết các khoảng trống được dành cho nội dung chính. Nội dung cạnh bên (nếu có) thường dùng như 01 điều hướng thay thế hoặc để xác định thông tin thích hợp với nộ dung chính.

Thay đổi bề rộng nếu bạn thích, chỉ nhớ rằng tất cả cộng lại phải bằng 100%.

Ví dụ:

.column {
  float
: left;
}

/* Left and right column */
.column.side
{
  width
: 25%;
}

/* Middle column */
.column.middle
{
  width
: 50%;
}

/* Responsive layout - makes the three columns stack on top of each other instead of next to each other */
@media screen and (max-width: 600px)
{
  .column.side, .column.middle
{
    width
: 100%;
 
}
}

Footer

Footer được đặt dưới cùng của trang web. Nó thường chứa thông tin như bản quyền, liên hệ…

Ví dụ:

.footer {
  background-color
: #F1F1F1;
  text-align
: center;
  padding
: 10px;
}

 

Responsive Website Layout

Bằng cách dùng vài đoạn mã CSS như trên, chúng ta tạo ra 01 layout trang web responsive, có thể thay đổi qua lại giữa layout 02 cột và 01 cột toàn màn hình tùy vào bề rộng màn hình thiết bị.


Nếu vẫn chưa rõ các bạn xem thêm video clip sau:


Xem MỤC LỤC BÀI VIẾT VỀ CSS

Sưu tầm bởi #drM


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Facebook Youtube RSS