NTM Solutions

Thứ Tư, 15 tháng 6, 2022

Tự học HTML - Bài 31 - Xử lý Plugins và Youtube

Plug-ins là gì?

Plug-ins là các chương trình máy tính nhằm mở rộng các tính năng tiêu chuẩn của trình duyệt.

Plug-ins được thiết kế để sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau:

·         Chạy Java applets

·         Chạy các điều khiển Microsoft ActiveX.

·         Hiển thị phim dạng Flash.

·         Hiển thị các bản đồ.

·         Quét virus.

·         Kiểm tra 01 id ngân hàng.

Chú ý:

·         Hầu hết các trình duyệt đã không còn hỗ trợ các Java AppletsPlug-ins.

·         Các điều khiển ActiveX không còn được hỗ trợ trên bất kỳ trình duyệt nào.

·         Các hỗ trợ Shockwave Flash cũng đã bị tắt trong các trình duyệt hiện đại.

 

Thẻ <object>

Thẻ <object> được hỗ trợ trên tất cả các trình duyệt.

Thẻ <object> khai báo 01 đối tượng nhúng bên trong 01 văn bản HTML.

Nó được thiết kế để nhúng plug-ins (như Java applets, PDF readers, và Flash Players)

Ví dụ:

<object width="100%" height="500px" data="snippet.html"></object>

Hoặc chèn hình nếu thích:

<object data="audi.jpeg"></object>

 

Thẻ <embed>

Thẻ <embed> được các trình duyệt lớn hỗ trợ.

Thẻ <embed> cũng khai báo các đối tượng nhúng trong 01 văn bản HTML.

Các trình duyệt web đã hỗ trợ thẻ <embed> từ lâu. Tuy nhiên, nó không được mô tả trong HTML5.

Ví dụ:

<embed src="audi.jpeg">

 

Lưu ý: thẻ <embed> không có thẻ đóng. Nó không thể chứa dòng văn bản thay thế.

Thẻ <embed> cũng có thể dùng để chèn tập tin HTML bên trong HTML.

Ví dụ:

<embed width="100%" height="500px" src="snippet.html">

 

Chèn Youtube video trong HTML

·         Tìm id của video

·         Chèn thẻ <iframe> theo cú pháp dưới đây.

·         Khai báo thuộc tính src trỏ đến video URL.

·         Khai báo thuộc tính width height để xác định kích thước video.

·         Ta có thể thêm các thông số khác tùy thích.

Ví dụ:

<iframe width="420" height="315"
src
="https://www.youtube.com/embed/dKxgj5FxmZo">

</iframe
>


Chèn playlist Youtube

<iframe width="420" height="315"
src
="https://www.youtube.com/embed/videoseries?list=PLxKxGY89StfSFcsLm_bTsD0S1WTlh2_rD">

</iframe
>


Nếu vẫn chưa rõ các bạn xem thêm video clip sau:

 

Xem MỤC LỤC BÀI VIẾT VỀ HTML

 

Sưu tầm bởi #drM

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Facebook Youtube RSS