NTM Solutions

Thứ Ba, 19 tháng 11, 2019

Khôi phục cài đặt gốc trên iphone


Xóa sạch dữ liệu trên máy iPhone là đưa về trạng thái mới ban đầu, còn được gọi là Factory Reset. Khi thực hiện thao tác này thì tất cả dữ liệu, cài đặt, hình ảnh, video trên máy sẽ mất.

Để khôi phục cài đặt gốc (Reset) iPhone, bạn làm thao tác sau:
Bước 1: Cài đặt.
Khôi phục cài đặt gốc trên iphone

Bước 2: Cài đặt chung.
Khôi phục cài đặt gốc trên iphone

Bước 3: Đặt lại.
Khôi phục cài đặt gốc trên iphone

Bước 4: Xóa tất cả nội dung và cài đặt.
Khôi phục cài đặt gốc trên iphone

Bước 5: Nhập mã khóa máy (nếu có).
Khôi phục cài đặt gốc trên iphone

Bước 6: Xóa iPhone.
Khôi phục cài đặt gốc trên iphone

- Thời gian khôi phục lại tùy thuộc vào dữ liệu bạn lưu trữ trên máy.
- Nếu máy bạn có đặt "mật khẩu" thì phải nhập "mật khẩu" để xác nhận (bước 5).

- Khi khôi phục iPhone xong bạn phải thiết lập lại máy như ban đầu.

Nếu máy bạn là phiên bản khóa mạng phải thực hiện tiếp các thao tác mở mạng (nếu có).

Lưu ý: Những máy đã Jailbreakcài Cydia thì không làm theo cách này được vì sẽ bị treo máy.


[ Menu Tiện Ích - Sửa chữa thiết bị ]

Các bạn hãy bấm nút LIKE và SHARE để mình có động lực viết thêm nhiều nhiều bài viết nữa.

By #drM

Nguồn: Thegiodidong.COM

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Facebook Youtube RSS