NTM Solutions

Thứ Hai, 24 tháng 6, 2019

Bảng màu HEX vs Bảng màu RGB cho web#hex
#rgb
 
GHI CHÚ: lưu lại bảng màu này phòng khi bạn cần đến trong công việc để khỏi phải nhớ mã HEX.

By #drM

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Facebook Youtube RSS